Jak správně vytvářet partnerský vztah?

Naplnit sebe, mít se dobře a užívat si život to je lidská přirozenost. Není nic špatného na tom, chtít si život užít, ale neměli bychom pro své naplnění využívat druhé lidi.

Pokud se tímto způsobem chováme v partnerkém vztahu a chceme pro své naplnění využívat partnera, tak vztah dnem za dnem poškozujeme.

Správným přístup pro vytváření partnerského vztahu je mít svého partnera na prvním místě před sebou a starat se o jeho potřeby více než o vlastní. Pokud se tak bude chovat i partner, vytvoříme harmonický vztah plný lásky.